27 listopad 2020

Skuza: prawie 270 mln zł trafi do samorządów na sprzęt do prowadzenia zajęć online

fot. PAP
Prawie 270 mln zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST) na zakup sprzętu i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć online - poinformował w piątek PAP wiceminister finansów Sebastian Skuza.
REKLAMA

"Prawie 270 mln zł trafi do samorządów na zakup sprzętu i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć online. To kolejna pozytywna informacja jeśli chodzi o wsparcie JST w trakcie pandemii. MF na bieżąco analizuje sytuację finansową samorządów i podejmuje działania ułatwiające im funkcjonowanie. Aktualnie szkoły funkcjonują w trybie zdalnym, dlatego chcemy ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć na odległość, tam gdzie jest to utrudnione" - zapewnił Skuza w informacji przesłanej PAP.

Ministerstwo wyjaśniło, że przekazało do wszystkich JST informację o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. "w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. 500+ dla nauczycieli)". Łącznie samorządy dostaną 269 mln 732 tys. zł.

MF podaje, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. – zaplanowana w wysokości ponad 49,8 mld zł – jest o blisko 6,8 mld zł (15,7 proc.) wyższa od kwoty subwencji oświatowej określonej na rok 2018 (ok. 43,1 mld zł). Z kolei planowana na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do kwoty subwencji oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (ponad 49,8 mld zł) o ponad 2,2 mld zł, tj. o 4,4 proc.

"W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.; skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli" - napisano.

MF podkreśla, że podział części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu dokonywany jest według zobiektywizowanych zasad, określonych przepisami prawa. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dodatkowe środki subwencji w ramach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, wyodrębnionej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją resortu finansów, zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej mogą być dokonane jedynie ze środków tej rezerwy, w oparciu o kryteria jej rozdysponowania.

Ministerstwo przypomina, że część oświatowa subwencji ogólnej nie jest jednym źródłem finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasady finansowania oświaty samorządowej określone zostały w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nią środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu.

"Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje ogólne (w tym jej cześć oświatowa) i dotacje celowe z budżetu państwa. Nie można zatem odnosić wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych wyłącznie do kwoty subwencji oświatowej" - zaznacza MF. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
wielkopolskie
88839
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Ostrzeszowie

kiedy
2021-09-26 19:00
miejsce
Ostrzeszowskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany